La Sarrasine - Bột kiều mạch (1kg)

490.000 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0

CFF Rungis
FAY0604-111

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể