CFF Rungis - Hạt ngũ cốc Boulghour (1kg)

320.000 ₫
Thuế
Số lượng
favorite
0

CFF Rungis
FAY0704-112

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể