Sabarot - Hạt diêm mạch đỏ (500g)

170.000 ₫
Thuế

Hạt diêm mạch đỏ (500g)

Số lượng
favorite
0

Sabarot
SAB0601-101

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể