Sabarot - Hạt diêm mạch trắng (500g)

160.000 ₫
Thuế

Hạt diêm mạch trắng (500g)

Số lượng
favorite
0

Sabarot
SAB0601-100

Bảng dữ liệu

Temperature
Hàng khô
Xuất xứ
Pháp

Tài liệu tham khảo cụ thể